INFECTIES MET ROTAVIRUS EN CORONAVIRUS

Runderen/kalveren

Rotavirussen en coronavirussen behoren tot 's werelds meest verspreide diarreepathogenen in het kalvergebied, ze komen alomtegenwoordig voor. Ze dringen de enterocyten binnen en vernietigen ze. Ziekten bij volwassen dieren verlopen subklinisch. Zelfs in zwaar met rota- en coronavirus vervuilde boerderijen bevat de biest van moederdieren weinig maternale antistoffen, als er geen levensvatbare moederdiervaccinatie is geweest vóór het afkalven.

 

Bij een hoge infectiedruk worden de kalveren al 12 – 72 uur na de bevalling ziek. Het gaat om papperige tot waterige diarree. De stoornis van de algemene toestand is sterk afhankelijk van de mate van de enteritis en van de bestaande exsiccose. In dramatische gevallen leidt het tot blijvend liegen en de dood van kalveren. Daarom is een snelle en tijdige diagnose essentieel om zware verliezen en spreiding in voorraden te voorkomen.

 

 

bronnen van de opgegeven informatie. Opmerking op onze tests en de vermelde informatie.