KATTEN & HONDEN

FASISI PARVO

De snelle test om te detecteren: parvovirus-antilichamen in uitwerpselen van katten en honden

  • Kan direct op elke plaats worden gebruikt met resultaten binnen een paar minuten
  • Economische screening op parvovirus (Type: CPV en FPV)
  • Gebruiksgemak
  • Opslag bij 2-30 graden
  • Parvovirus: gevoeligheid 93.33%, specificiteit 99.99%

TEST INSTRUCTIE:

Verdere informatie

De Fassisi Parvo wordt gebruikt voor de betrouwbare antigeendetectie van parvovirus in ontlasting van honden en katten. Het hondenparvovirus komt overeen met 99% van de DNA-structuur van het kattenparvovirus, daarom kunnen de pathogenen voor beide diersoorten (hond en kat) met één detectie worden gedetecteerd.

De ziekte wordt voornamelijk verspreid via de ontlasting. Als een dier besmet is met het parvovirus en niet wordt behandeld, bijvoorbeeld omdat de ziekte niet is ontdekt, neemt de sterfte toe. Door tijdige behandeling (bijv. infusies en enterale voeding) kan de overlevingskans van het dier echter worden vergroot tot 90%. Een vroege diagnose, bijv. met de Fassisi Parvo sneltest, is dan ook belangrijk om het zieke dier met succes te behandelen.

Ook voor de bescherming van andere dieren is het essentieel dat een parvovirus snel wordt opgespoord. Het parvovirus kan lange tijd zonder gastheer overleven en is bestand tegen veranderende omgevingsinvloeden. Zodra het parvovirus zich onopgemerkt heeft verspreid, vormt het een hoog risico op infectie voor andere dieren. Bovendien is het erg moeilijk om het virus te bestrijden en duurzaam te verwijderen.

De snelle detectie van de ziekteverwekker biedt de mogelijkheid om deze problemen in een vroeg stadium tegen te gaan.

Als alternatief bieden wij ook de Fassisi ParCo, die parallel aan parvovirussen op coronavirussen test.