VOOR VEE

FASSI PIDIA

De snelle test om drie verschillende diarreepatogenen te onderzoeken en te onderscheiden. Detecteert de volgende pathogenen: rotavirus, clostridium perfringens, cryptosporidium parvum

  • Eenvoudig op de site te gebruiken met resultaten binnen een paar minuten
  • Kan overal worden gebruikt zonder speciale en dure apparatuur
  • Alle benodigde items zijn inbegrepen in de testkit
  • Opslag bij kamertemperatuur
  • Rotavirus: gevoeligheid 97.06%, specificiteit 97.83%
    C. parvum: gevoeligheid 95.00%, specificiteit 96.25%
    kl. perfringens: gevoeligheid 93.33%, specificiteit 99.00%

TEST INSTRUCTIE:

Verdere informatie

De Fassisi PiDia is een immunochromatografische sneltest die gelijktijdig de ontlasting van jonge dieren controleert om drie diarreepathogenen te identificeren. Dit maakt het gemakkelijk om met name gemengde infecties op te sporen, die zeer moeilijk te identificeren zijn met de gebruikelijke symptomen van alleen diarree.

De test geeft binnen enkele minuten een overzicht van de actuele ziekteverwekkersituatie in de stand.

De vroege en ondubbelzinnige detectie van de pathogenen die betrokken zijn bij het "diarreeproces" kan zowel economische verliezen als het gebruik van antibiotica verminderen. Daarnaast is de Fassisi PiDia een kosteneffectief screeningsinstrument en kan het bijvoorbeeld worden gebruikt als controle-instrument nadat saneringsprogramma's zijn uitgevoerd in probleemvoorraden.