INFECTIES MET CRYPTOSPORIDIUM PARVUM

Runderen/kalveren

Cryptosporidia behoren tot de eencellige parasieten en zijn zeer besmettelijk. De oöcysten zijn de permanente vorm van de inactieve, besmettelijke parasiet. Ze worden uitgescheiden in de ontlasting van besmette dieren en zijn zeer resistent tegen de buitenwereld. In de darm vermenigvuldigen cryptosporida zich in de darmepitheelcellen van de borstelrand. Cryptosporidia veroorzaken subklinische infecties bij volwassen dieren, die volledig genezen. Bij kalveren kan ernstige infectie van de enterocyten met Cryptosporidium leiden tot malabsorptie en bijgevolg gewichtsverlies. Vooral kalveren jonger dan 4 weken worden getroffen. Sterfgevallen komen slechts af en toe voor. Cryptosporidia zijn echter verantwoordelijk voor secundaire infecties met rotavirus, coronavirus en E. coli K99 voor de kalverdiarree in de eerste levensweken.

bronnen van de opgegeven informatie. Opmerking op onze tests en de vermelde informatie.