INFECTIES MET ESCHERICHIA COLI (E. COLI)

Runderen/kalveren

De E. coli-bacterie is een van de obligate bewoners van de dikke darm. Sommige stammen bezitten echter virulentiefactoren. Deze stammen kunnen ernstige en dodelijke diarree veroorzaken. Van bijzonder belang is het K 99-capsule-antigeen, waardoor E. coli zich aan de epitheelcellen van de villi kan hechten. Het gaat om de verhoogde secretie van enterocyten en bijgevolg diarree. De E. coli-bacteriën produceren ook zogenaamde Enerotoxine. In ernstige gevallen kan een E. coli-infectie leiden tot bloedvergiftiging en tot bloedvergiftiging met bijbehorende orgaanschade.

bronnen van de opgegeven informatie. Opmerking op onze tests en de vermelde informatie.