HONDEN

FASSISI CANVECTO 4

De snelle test om te detecteren: Dirofilaria immitis-antigenen, Anaplasma phagocytophilum-antilichamen, Ehrlichia canis-antilichamen en Leishmania-antilichamen bij honden. 

 • Eenvoudig gebruik ter plaatse, met resultaten binnen een paar minuten
 • Voor serum, plasma en volbloed
 • Alle benodigde items zitten in de testkit
 • Opslag bij 2-30 graden
 • Dirofilaria Ag: Gevoeligheid 94.12%, Specificiteit 99.99%
  Anaplasma Ab: Gevoeligheid 97.67%, Specificiteit 95.99%
  Ehrlichia Ab: Gevoeligheid 92.50%, Specificiteit 96.67%
  Leishmania Ab: Gevoeligheid 95.24%, Specificiteit 99.99%

TEST INSTRUCTIE:

Verdere informatie

Anaplasma en ehrlichia zijn door vectoren overgedragen (teken), intracellulaire bacteriën. Dirofilaria immitis en de leishmaniasis van de hond worden overgedragen door bloedzuigende muggen.  

D. immitis (CHW): Infectie met D. immitis kan leiden tot een ernstige en zelfs dodelijke ziekte bij honden. Volwassen hartwormen kunnen 5-7 jaar bij honden overleven. De antigeentest wordt gebruikt om circulerende D. immitis-antigenen in het bloed te detecteren; volwassen vrouwelijke hartwormen worden gedetecteerd.

Anaplasmose: In Europa wordt Anaplasma phagocytophilum aangetroffen bij gedomesticeerde honden. De antilichamen worden gedetecteerd met behulp van A. phagocytophilum-antigenen.

Ehrlichiose: Honden die besmet zijn met Ehrlichia ontwikkelen canine monocytische ehrlichiose. Het optreden van infectie hangt samen met de verspreiding van de vector R. sanguineus. De antilichamen worden gedetecteerd met behulp van E. canis-antigenen.

Leismaniasis: In Europa wordt hondenleishmaniasis veroorzaakt door het protozoön Leishmania infantum. De antilichamen worden gedetecteerd door een specifiek antigeen en kunnen ongeveer zes tot acht weken na de eerste infectie bij zieke honden worden gebruikt.

 

Opmerkingen bij de interpretatie van het testresultaat: Negatieve testresultaten bij antilichaamtesten: ze sluiten een infectie niet uit, aangezien seronegatieve resultaten in elk stadium van infectie kunnen optreden. Positief testresultaat voor antilichaamtesten: In het endemische gebied kunnen positieve antilichaamresultaten te wijten zijn aan een eerdere infectie.

CanVecto 4 – snelle testsystemen om hondenziekten op te sporen

CanVecto 4 is een sneltestsysteem ontwikkeld door Fassisi. Dit testsysteem detecteert in zeer korte tijd antistoffen van veel voorkomende hondenziekten om snel te kunnen reageren met een optimaal behandelplan. De sneltest CanVecto 4 toont betrouwbaar een mogelijke infectie aan met de volgende bacteriën: Dirofilaria immitis, Anaplasma Phagocytophilum, Ehrlichia canis en Leishmania.

Fassisi sneltestsystemen zijn zowel geschikt voor gebruik in een dierenartsenpraktijk of kliniek als voor gebruik op locatie bij de patiënt thuis. Binnen enkele minuten zijn de resultaten van de afgenomen bloed- of plasmamonsters beschikbaar.

Zoals bij elk ander medisch testsysteem bestaat de mogelijkheid van een fout-negatief resultaat, aangezien in elk stadium van een infectie seronegatieve resultaten niet kunnen worden uitgesloten. Ook zijn vals-positieve resultaten mogelijk, omdat antistoffen van vroegere en overwonnen ziekten kunnen worden aangegeven in het monster. We raden controletests aan om fout-negatieve of fout-positieve resultaten uit te sluiten.

Onze Fassisi-testsystemen moeten worden bewaard tussen +2 °C en +30 °C, anders kan de functionaliteit van het systeem worden aangetast.

Meer informatie over CanVecto 4

Leishmaniasis en Dirofilaria immitis, ook wel hondenhartworm genoemd, worden beide overgedragen door bloedzuigende muggen en zijn voornamelijk endemisch in warme gematigde, tropische en subtropische klimaatzones.

Dirofilaria immitis: De hartworm kan bij een hond ongeveer 5 tot 7 jaar overleven en is zeer pathogeen. Een besmetting met een hartworm brengt mogelijk ernstige tot dodelijke omstandigheden met zich mee. De Fassisi-antigeentest dient als bewijs om circulerende antigenen van Dirofilaria immitis-antigenen in het bloed van een hond te detecteren die terug te voeren zijn op volwassen vrouwelijke hartwormen.

Leishmaniasis: Leishmaniasis of beter gezegd het ziekteverwekkende protozoön Leishmania infantum wordt voornamelijk overgedragen door zandvliegen. Lastig aan deze ziekte is dat de incubatietijd normaal gesproken ongeveer twee maanden is, maar een uitbraak kan ook enkele jaren na de infectie optreden. Een bewijs van antigenen kan niet eerder dan 6 weken na de infectie worden uitgevoerd.

Pathogenen van anaplasmose en ehrlichiose worden overgedragen via teken, het zijn daarom op vectoren gebaseerde, intracellulaire hondenziekten. Vaak vertonen geïnfecteerde honden geen of slechts milde symptomen. In sommige gevallen hebben beide ziekten echter ernstige of zelfs dodelijke complicaties.

Anaplasmose: In Europa komt de bacterie Anaplasma phagocytophilum voor bij honden. Antilichamen tegen deze bacterie worden gedetecteerd door Fassisi-testsystemen met behulp van overeenkomstige antigenen.

Ehrlichiose: honden die besmet zijn met Ehrlichia's ontwikkelen een monocytaire Ehrlichiose bij honden. Het optreden van Ehrlichia-infecties correleert met de verspreiding van zijn vector, de bruine hondenteek, die voorkomt in tropische, suptropische zones en de Middellandse Zee. Antilichamen worden gedetecteerd met behulp van E-Canis-antigenen in onze sneltestsystemen.